PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 30 NOVEMBER 2019)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Oktober 2019. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 30 November 2019.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 30 November 2019)
Ekuiti
Equity – Malaysia Large-cap (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia large-cap sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20191130
Dana Eastspring Investments Dana al-Ilham memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.
Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia mid small-cap sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20191130

Dana Kenanga Syariah Growth memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Dana CIMB Islamic Small Cap memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia income sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20191130
Equity – ASEAN (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asean sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asean sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asean sharia 10 yr anlsd 20191130
Equity – Asia Pacific (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asia pacific sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20191130
Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asia pacific ex-japan sharia 3 yr anlsd 20191130

Dana Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity-I memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 3 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20191130
Dana Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity-I memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20191130
Equity – Greater China (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - greater china sharia 3 yr anlsd 20191130

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 3 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20191130
Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20191130
Equity – Global (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - global sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - global sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - global sharia 10 yr anlsd 20191130
Equity – Sector Focus (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - sector focus sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20191130
Equity – Emerging Markets (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - emerging markets sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20191130
Aset Campuran/Seimbang
Blended – Balanced (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - balanced sharia 3 yr anlsd 20191130
Dana Dana Makmur Pheim memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 3 tahun.
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20191130
Dana Dana Makmur Pheim memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.
Blended – Conservative (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - conservative sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20191130
Blended – Flexible (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - flexible sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20191130
Dana Eastspring Investments Dana Dinamik memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.
Bon/Sukuk
Bonds – Malaysia (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - malaysia sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20191130
Bonds – Global (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - global sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - global sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - global sharia 10 yr anlsd 20191130
Bonds – Other (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - other sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - other sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
bonds - other sharia 10 yr anlsd 20191130
Pasaran Wang
Money Market – Malaysia (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
money market - malaysia sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20191130
Hartanah
Property – Indirect Non-Asia (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
property - indirect non-asia sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20191130
Lain-lain
Other – Protected or Guaranteed (Sharia)
Purata Pulangan Tahunan 3 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
other - protected or guaranteed sharia 3 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20191130
Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2019)
other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20191130

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s