PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 31 OGOS 2019)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 31 Ogos 2019)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia large-cap sharia ytd return 20190831

Dana TA Islamic memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana PMB Dana Mutiara, Pacific Dana Aman, Kenanga Ekuiti Islam dan AmIttikal memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Maybank Malaysia Equity-I memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana CIMB Islamic Al-Azzam Equity dan CIMB Islamic Equity Aggressive memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20190831

Dana Eastspring Investments Dana al-Ilham memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia ytd return 20190831

Dana CIMB Islamic Small Cap memberikan pulangan melebihi 20% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Hong Leong Dana Makmur memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Eastspring Investments Islamic Small-cap, TA Dana Fokus, Kenanga Shariah Growth Opportunities, Kenanga Syariah Growth, Libra Amanah Saham Wanita dan PMB Shariah Mid-Cap memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Kenanga Islamic memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana PB Islamic SmallCap, Public Islamic Select Treasures dan Manulife Investment Shariah Progress Plus memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20190831

Dana Kenanga Syariah Growth memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia income sharia ytd return 20190831

Dana PMB Shariah TNB Employees memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20190831

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asean sharia ytd return 20190831

Dana Public Islamic ASEAN Growth memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20190831

Equity – Asia Pacific (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asia pacific sharia ytd return 20190831

Dana RHB Dana Hikmah memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Public Asia Ittikal memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20190831

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia ytd return 20190831

Dana Maybank Shariah Value Plus B-USD, Maybank Shariah Value Plus B-SGD, CIMB Islamic Asia Pacific Equity, Maybank Shariah Value Plus A-SGD dan Maybank Greater China ASEAN Equity-I C memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20190831

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - greater china sharia ytd return 20190831

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana RHB Shariah China Focus RM memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Public China Ittikal memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20190831

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20190831

Equity – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - global sharia ytd return 20190831

Dana Public Islamic Global Equity dan RHB Islamic Global Developed Markets MYR memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Aberdeen Standard Islamic World Equity A, BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR dan BIMB-Arabesque i Global Dividend USD memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana CIMB Islamic Global Equity MYR memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana AmIntelligent Global Equity Multi Strategy – Developed Markets I USD memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana AmIntelligent Global Equity Multi Strategy – Developed Markets R USD dan Pacific Dana Dividen Inc memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20190831

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - sector focus sharia ytd return 20190831

Dana Precious Metal Securities memberikan pulangan melebihi 30% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20190831

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - emerging markets sharia ytd return 20190831

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20190831

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - balanced sharia ytd return 20190831

Dana Libra SyariahExtra memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Hong Leong Dana Maa’rof memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana AmIslamic Balanced dan Dana Makmur Pheim memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20190831

Dana Makmur Pheim memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - conservative sharia ytd return 20190831

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20190831

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - flexible sharia ytd return 20190831

Dana PB Islamic Dynamic Allocation memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana TA Dana Optimix memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Apex Dana Aslah memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20190831

Dana Eastspring Investments Dana Dinamik memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - malaysia sharia ytd return 20190831

Dana TA Dana Global 50 memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Nomura i-Income memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana AmDynamic Sukuk – Class B, AmDynamic Sukuk – Class A, Opus Shariah Income dan AmBon Islam memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Opus Shariah Dynamic Income, PB Aiman Sukuk, Affin Hwang Aiiman Income Plus, AmanahRaya Syariah Trust, TA Dana Afif dan Maybank Malaysia Sukuk memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190831

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - global sharia ytd return 20190831

Dana Affin Hwang Aiiman Global Sukuk MYR memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana Affin Hwang Aiiman Global Sukuk USD memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Dana RHB Global Sukuk RM Class B dan Affin Hwang Aiiman Global Sukuk MYR Hedged memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20190831

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - other sharia ytd return 20190831

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20190831

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

money market - malaysia sharia ytd return 20190831

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190831

Hartanah

Property – Indirect Non-Asia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

property - indirect non-asia sharia ytd return 20190831

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20190831

Lain-lain

Other – Protected or Guaranteed (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

other - protected or guaranteed sharia ytd return 20190831

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20190831

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Ogos 2019)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20190831

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s