PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 31 JULAI 2019)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 31 Julai 2019)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia large-cap sharia ytd return 20190731

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 iaitu TA Islamic.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Pacific Dana Aman dan Kenanga Ekuiti Islam.

Hanya 8 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya PMB Dana Mutiara, AmIttikal, Maybank Malaysia Equity-I, CIMB Islamic Al-Azzam Equity dan CIMB Islamic Equity Aggressive.

Hanya 9 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Maybank Dana Yakin.

Hanya 12 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya AmIslamic Growth, Affin Hwang Aiiman Equity dan PMB Shariah Tactical.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20190731

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia ytd return 20190731

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 25% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 iaitu CIMB Islamic Small Cap.

Hanya 5 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Hong Leong Dana Makmur, Eastspring Investments Islamic Small-Cap, TA Dana Fokus dan Kenanga Syariah Growth.

Hanya 11 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Kenanga Shariah Growth Opportunities, Libra Amanah Saham Wanita, PMB Shariah Mid-Cap, Manulife Investment Shariah Progress Plus, Kenanga Islamic dan PB Islamic SmallCap.

Hanya 14 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Public Islamic Select Treasures, Apex Dana Al-Sofi-i dan Manulife Investment Shariah Progress.

Hanya 15 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Public Islamic Opportunities.

Hanya 16 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya PMB Shariah Small-Cap MYR.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20190731

Hanya 1 dana sahaja iaitu Kenanga Syariah Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 4 dana sahaja antaranya Public Islamic Opportunities, CIMB Islamic Small Cap dan Affin Hwang Aiiman Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia income sharia ytd return 20190731

Dana PMB Shariah TNB Employees memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Dana KAF Islamic Dividend Income memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20190731

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asean sharia ytd return 20190731

Dana Public Islamic ASEAN Growth memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20190731

Equity – Asia Pacific (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asia pacific sharia ytd return 20190731

Dana RHB Dana Hikmah memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Dana Public Asia Ittikal memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20190731

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia ytd return 20190731

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 iaitu Maybank Shariah Value Plus B-USD dan CIMB Islamic Asia Pacific Equity.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Maybank Shariah Value B-SGD, Maybank Shariah Value Plus A-SGD, Manulife Investment Shariah AsiaPacific, Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity-I dan CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth.

Hanya 15 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Maybank Greater China ASEAN Equity-I C, CIMB Islamic Aggressive Wholesale Fund-Of-Funds, Public Islamic Asia Dividend, Maybank Greater China ASEAN Equity-I B, Maybank Shariah Value Plus C-MYR, Maybank Greater China ASEAN Equity-I A, Public Islamic Asia Leaders Equity dan Maybank Shariah Value Plus A-MYR.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20190731

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - greater china sharia ytd return 20190731

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity dan RHB Shariah China Focus RM memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Dana Public China Ittikal memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20190731

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20190731

Equity – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - global sharia ytd return 20190731

Dana Public Islamic Global Equity, Aberdeen Standard Islamic World Equity A dan RHB Islamic Global Developed Markets MYR memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Dana CIMB Islamic Global Equity MYR, BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR dan BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Dana Pacific Dana Dividen Inc memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Dana AmOasis Global Islamic Equity memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Dana AmIntelligent Global Equity Multi Strategy – Developed Markets I USD dan AmIntelligent Global Equity Multi Strategy – Developed Markets MYR memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20190731

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - sector focus sharia ytd return 20190731

Dana Precious Metal Securities memberikan pulangan melebihi 25% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20190731

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - emerging markets sharia ytd return 20190731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20190731

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - balanced sharia ytd return 20190731

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 iaitu Hong Leong Dana Maa’rof.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Libra SyariahExtra dan Dana Makmur Pheim.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya AmIslamic Balanced.

Hanya 8 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019 antaranya Apex Dana Al-Faiz-I Inc, Kenangan Islamic Balanced, BIMB Dana Al-Falah dan TA Asia Pacific Islamic Balanced.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20190731

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - conservative sharia ytd return 20190731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20190731

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - flexible sharia ytd return 20190731

Dana TA Dana Optimix dan PB Islamic Dynamic Allocation memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Dana Manulife Investment-CM Shariah Flexi memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20190731

Dana Eastspring Investments Dana Dinamik memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - malaysia sharia ytd return 20190731

Dana TA Dana Global 50 memberikan pulangan melebihi 20% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190731

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - global sharia ytd return 20190731

Dana Affin Hwang Aiiman Global Sukuk MYR memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Julai 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20190731

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - other sharia ytd return 20190731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20190731

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

money market - malaysia sharia ytd return 20190731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190731

Hartanah

Property – Indirect Non-Asia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

property - indirect non-asia sharia ytd return 20190731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20190731

Lain-lain

Other – Protected or Guaranteed (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

other - protected or guaranteed sharia ytd return 20190731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20190731

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2019)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20190731

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s