PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 30 JUN 2019)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 30 Jun 2019)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia large-cap sharia ytd return 20190630

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 iaitu TA Islamic.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Pacific Dana Aman.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya AmIttikal, Maybank Malaysia Equity-I, CIMB Islamic Al-Azzam Equity Fund, Kenanga Ekuiti Islam dan CIMB Islamic Equity Aggressive.

Hanya 10 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Maybank Dana Yakin, PMB Shariah Tactical dan PMB Dana Mutiara.

Hanya 16 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya PMB Dana Al-Aiman, CIMB Islamic DALI Equity, CIMB Islamic DALI Equity Theme SGD, CIMB Islamic DALI Equity Theme MYR, AmanahRaya Islamic Equity dan KAF Dana Adib.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20190531

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20190630

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia ytd return 20190630

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 20% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 iaitu CIMB Islamic Small Cap.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Hong Leong Dana Makmur.

Hanya 8 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya TA Dana Fokus, Eastspring Investments Islamic Small-cap, Kenanga Syariah Growth, Kenanga Shariah Growth Opportunities, Libra Amanah Saham Wanita dan Public Islamic Select Treasures.

Hanya 12 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Manulife Investment Shariah Progress +, PMB Shariah Mid-Cap, Apex Dana Al-Sofi-i dan Kenanga Islamic.

Hanya 14 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Public Islamic Opportunities dan PB Islamic SmallCap.

Hanya 16 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya MIDF Amanah Islamic dan Manulife Investment Shariah Progress.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20190531

Hanya 2 dana sahaja iaitu Kenanga Syariah Growth dan Affin Hwang Aiiman Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya Public Islamic Opportunities yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20190630

Hanya 1 dana sahaja iaitu Kenanga Syariah Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya Affin Hwang Aiiman Growth dan Public Islamic Opportunities yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 4 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Small Cap yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia income sharia ytd return 20190630

Dana PMB Shariah TNB Employees memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana KAF Islamic Dividend Income memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20190630

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asean sharia ytd return 20190630

Dana Public Islamic ASEAN Growth memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana RHB Islamic ASEAN Megatrend A1 USD dan RHB Islamic ASEAN Megatrend A USD memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20190630

Equity – Asia Pacific (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asia pacific sharia ytd return 20190630

Dana RHB Dana Hikmah memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana Public Asia Ittikal memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana BIMB-Arabesque Asia Pacific Shariah-ESG Equity USD dan BIMB-Arabesque Asia Pacific Shariah-ESG Equity MYR memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20190630

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia ytd return 20190630

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 iaitu Maybank Shariah Value Plus B-USD.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya CIMB Islamic Asia Pacific Equity.

Hanya 5 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Manulife Investment Shariah AsiaPacific, Maybank Asiapac Ex-Japan Equity-I Fund dan CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth.

Hanya 10 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Maybank Greater China ASEAN Equity I-C, CIMB Islamic Aggressive Wholesale Fund-Of-Funds, Maybank Shariah Value Plus B-SGD, Maybank Greater China ASEAN Equity I-B dan Maybank Greater China ASEAN Equity I-A.

Hanya 12 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Maybank Shariah Value Plus A-SGD dan Public Islamic Asia Leaders Equity.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20190630

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - greater china sharia ytd return 20190630

Dana RHB Shariah China Focus RM memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana Public China Ittikal memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20190531

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20190630

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20190630

Equity – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - global sharia ytd return 20190630

Dana Aberdeen Standard Islamic World Equity A dan Public Islamic Global Equity memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana RHB Islamic Global Developed Markets MYR dan CIMB Islamic Global Equity MYR memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana Pacific Dana Dividen Inc memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD, BIMB-Aravesque i Global Dividend 1 MYR, AmIntelligent Global Equity Multi Strategy – Developed Markets I USD dan AmOasis Global Islamic Equity memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana AmIntelligent Global Equity Multi Strategy – Developed Markets R USD dan AmIntelligent Global Equity Multi Strategy – Developed Markets MYR memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20190630

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - sector focus sharia ytd return 20190630

Dana Precious Metal Securities memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana Commodities Equity memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20190630

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - emerging markets sharia ytd return 20190630

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20190630

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - balanced sharia ytd return 20190630

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 iaitu Hong Leong Dana Maa’rof dan Dana Makmur Pheim.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 antaranya Apex Dana Al-Faiz-I Inc dan Libra SyariahExtra Fund.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20190531

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20190630

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - conservative sharia ytd return 20190630

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20190630

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - flexible sharia ytd return 20190630

Dana TA Dana Optimix dan PB Islamic Dynamic Allocation memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Dana Eastspring Investments Dana Dinamik dan Manulife Investment-CM Shariah Flexi memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20190531

Dana Eastspring Investments Dana Dinamik memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Dana Manulife Investment-CM Shariah Flexi memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20190630

Dana Eastspring Investments Dana Dinamik memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Dana Manulife Investment-CM Shariah Flexi memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - malaysia sharia ytd return 20190630

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 30 Jun 2019 iaitu TA Dana Global 50.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190630

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - global sharia ytd return 20190630

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20190630

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - other sharia ytd return 20190630

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20190630

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

money market - malaysia sharia ytd return 20190630

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190630

Hartanah

Property – Indirect Non-Asia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

property - indirect non-asia sharia ytd return 20190630

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20190630

Lain-lain

Other – Protected or Guaranteed (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

other - protected or guaranteed sharia ytd return 20190630

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20190630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20190531

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2019)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20190630

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s