PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 31 MEI 2019)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 30 April 2019. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 31 Mei 2019)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia large-cap sharia ytd return 20190531

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 iaitu TA Islamic.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 antaranya Pacific Dana Aman.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20190430

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 5 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Equity Aggressive, CIMB Islamic DALI Equity Growth, PMB Shariah Premier dan AmIslamic Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia ytd return 20190531

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 15% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 iaitu CIMB Islamic Small Cap.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 antaranya TA Dana Fokus dan Hong Leong Dana Makmur.

Hanya 5 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 antaranya Apex Dana Al-Sofi-i dan Eastspring Investments Islamic Small-cap.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 antaranya Kenanga Shariah Growth Opportunities dan Manulife Investment Shariah Progress+.

Hanya 9 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 antaranya PMB Shariah Mid-Cap dan Kenanga Syariah Growth.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20190430

Hanya 2 dana sahaja iaitu Kenanga Syariah Growth dan Public Islamic Opportunities yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 4 dana sahaja antaranya Affin Hwang Aiiman Growth dan CIMB Islamic Small Cap yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 6 dana sahaja antaranya Hong Leong Dana Makmur dan Public Islamic Select Treasures yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - malaysia income sharia ytd return 20190531

Dana KAF Islamic Dividend Income memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20190430

Dana Manulife Investment Al-Fauzan memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asean sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20190430

Equity – Asia Pacific (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asia pacific sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20190430

Dana Public Asia Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia ytd return 20190531

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 iaitu Maybank Shariah Value Plus B-USD.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20190430

Hanya 1 dana sahaja iaitu CIMB Islamic Asia Pacific Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20190430

Hanya 2 dana sahaja iaitu Public Islamic Asia Dividend dan CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - greater china sharia ytd return 20190531

Dana RHB Shariah China Focus RM memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20190430

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 5 tahun.

Dana Public China Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20190430

Equity – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - global sharia ytd return 20190531

Dana Public Islamic Global Equity dan Aberdeen Standard Islamic World Equity A memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.

Dana RHB Islamic Global Developed Markets MYR dan CIMB Islamic Global Equity MYR memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.

Dana BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD, BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR dan Pacific Dana Dividend Inc memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20190430

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - sector focus sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20190430

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

equity - emerging markets sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20190430

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - balanced sharia ytd return 20190531

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 iaitu Dana Makmur Pheim.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 antaranya Apex Dana Al-Faiz -I Inc.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20190430

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - conservative sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

blended - conservative sharia 5 yr 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

blended - conservative sharia 10 yr 20190430

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

blended - flexible sharia ytd return 20190531

Dana TA Dana Optimix memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.

Dana PB Islamic Dynamic Allocation memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20190430

Dana Eastspring Investments Dana Dinamik dan Manulife Investment-CM Shariah Flexi memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - malaysia sharia ytd return 20190531

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019 iaitu TA Dana Global 50.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190430

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - global sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20190430

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

bonds - other sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20190430

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

money market - malaysia sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190430

Hartanah

Property – Indirect Non-Asia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

property - indirect non-asia sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20190430

Lain-lain

Other – Protected or Guaranteed (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mei 2019)

other - protected or guaranteed sharia ytd return 20190531

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20190430

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 April 2019)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20190430

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s