PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 31 MAC 2019)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 31 Mac 2019)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - malaysia large-cap sharia ytd return 20190331

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 iaitu TA Islamic.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 antaranya KAF Dana Adib.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20190228

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Equity Aggressive yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 11 dana sahaja antaranya CIMB Islamic DALI Equity Growth, CIMB Islamic DALI Equity, PB Islamic Equity, PMB Shariah Premier, Public Islamic Sector Select, Public Islamic Select Enterprises, CIMB Islamic DALI Equity Theme MYR, Public Islamic Equity dan AmIslamic Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia ytd return 20190331

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 iaitu CIMB Islamic Small Cap.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 antaranya Hong Leong Dana Makmur.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 antaranya TA Dana Fokus.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 antaranya Eastspring Investments Islamic Small-cap, Manulife Investment Shariah Progress +, PB Islamic SmallCap dan Apex Dana Al-Sofi-i.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20190228

Hanya 4 dana sahaja iaitu Public Islamic Opportunities, Affin Hwang Aiiman Growth, Kenanga Syariah Growth dan CIMB Islamic Small Cap yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 8 dana sahaja antaranya Hong Leong Dana Makmur, Public Islamic Select Treasures, PMB Shariah Growth dan Manulife Investment Al-Faid yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - malaysia income sharia ytd return 20190331

Dana KAF Islamic Dividend Income memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20190228

Dana Manulife Investment Al-Fauzan dan Public Islamic Dividend memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - asean sharia ytd return 20190331

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20190228

Equity – Asia Pacific (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - asia pacific sharia ytd return 20190331

Dana Public Asia Ittikal memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20190228

Dana Public Asia Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia ytd return 20190331

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 iaitu Maybank Shariah Value Plus B-USD, Maybank Asiapac Ex-Japan Equity-I Fund dan Pheim Asia Ex-Japan Islamic.

Hanya 6 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 antaranya CIMB Islamic Asia Pacific Equity, Public Islamic Asia Leaders Equity dan Manulife Investment Shariah AsiaPacific.

Hanya 9 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 antaranya Maybank Greater China ASEAN Equity-I C, Maybank Greater China ASEAN Equity-I B dan Maybank Greater China ASEAN Equity-I A.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20190228

Hanya 1 dana sahaja iaitu Public Islamic Asia Dividend yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 4 dana sahaja antaranya CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth, Pheim Asia Ex-Japan Islamic dan CIMB Islamic Asia Pacific Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 6 dana sahaja antaranya PB Islamic Asia Equity dan PB Islamic Asia Strategic Sector yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - greater china sharia ytd return 20190331

Dana RHB Shariah China Focus RM memberikan pulangan melebihi 12% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Dana Public China Ittikal memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20190228

Dana Eastpring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Dana Public China Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20190228

Equity – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - global sharia ytd return 20190331

Dana Public Islamic Global Equity memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Dana RHB Islamic Global Developed Markets MYR memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Dana Aberdeen Standard Islamic World Equity A, CIMB Islamic Global Equity MYR dan Pacific Dana Dividen Inc memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20190228

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - sector focus sharia ytd return 20190331

Dana Commodities Equity memberikan pulangan melebihi 9% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20190228

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

equity - emerging markets sharia ytd return 20190331

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20190228

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

blended - balanced sharia ytd return 20190331

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 iaitu Dana Makmur Pheim.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 antaranya BIMB Dana Al-Falah.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20190228

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Balanced yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

blended - conservative sharia ytd return 20190331

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20190228

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

blended - flexible sharia ytd return 20190331

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 iaitu TA Dana Optimix.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 8% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 antaranya PB Islamic Dynamic Allocation.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20190228

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana Dinamik yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya Manulife Investment-CM Shariah Flexi yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya Apex Dana Aslah yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

bonds - malaysia sharia ytd return 20190331

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan melebihi 10% untuk tempoh dari tarikh 1 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 iaitu TA Dana Global 50.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190228

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

bonds - global sharia ytd return 20190331

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20190228

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

bonds - other sharia ytd return 20190331

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20190228

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

money market - malaysia sharia ytd return 20190331

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20190228

Hartanah

Property – Indirect Non-Asia (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

property - indirect non-asia sharia ytd return 20190331

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20190228

Lain-lain

Other – Protected or Guaranteed (Sharia)

Pulangan YTD (Berdasarkan pada tarikh 31 Mac 2019)

other - protected or guaranteed sharia ytd return 20190331

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20190228

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2019)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20190228

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s