PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 31 JANUARI 2019)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 31 Januari 2019)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Shariah)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity-malaysialarge-capsharia1yrreturn20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity-malaysialarge-capsharia5yranlsd20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity-malaysialarge-capsharia10yranlsd20181231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Equity Aggressive dan PMB Shariah Premier yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 9 dana sahaja antaranya CIMB Islamic DALI Equity Growth, PB Islamic Equity, Public Islamic Sector Select, Public Islamic Select Enterprises, Public Islamic Equity dan CIMB Islamic DALI Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity-malaysiamidsmall-capsharia1yrreturn20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity-malaysiamidsmall-capsharia5yranlsd20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity-malaysiamidsmall-capsharia10yranlsd20181231

Hanya 3 dana sahaja iaitu Affin Hwang Aiiman Growth, Public Islamic Opportunities dan Kenanga Syariah Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 7 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Small Cap, PMB Shariah Growth, Hong Leong Dana Makmur dan Manulife Investment Al-Faid yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity-malaysiaincomesharia1yrreturn20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity-malaysiaincomesharia5yranlsd20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity-malaysiaincomesharia10yranlsd20181231

Hanya 2 dana sahaja iaitu Public Islamic Dividend dan Manulife Investment Al-Fauzan yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity - asean sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20181231

Equity – Asia Pacific (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity - asia pacific sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20181231

Dana Public Asia Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity - asia pacific ex-japan sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20181231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Public Islamic Asia Dividend yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth dan PB Islamic Asia Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity - greater china sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20181231

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20181231

Equity – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity - global sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20181231

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity - sector focus sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20181231

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

equity - emerging markets sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20181231

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

blended - balanced sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20181231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

blended - conservative sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20181231

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

blended - flexible sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20181231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana Dinamik yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya Manulife Investment-CM Shariah Flexi yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

bonds - malaysia sharia 1 yr return 20190131

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 8% iaitu Nomura i-Income.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20181231

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

bonds - global sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20181231

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

bonds - other sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20181231

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

money market - malaysia sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20181231

Hartanah

Property – Indirect Non-Asia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

Property - Indirect Non-Asia Sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

Property - Indirect Non-Asia Sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

Property - Indirect Non-Asia Sharia 10 yr anlsd 20181231

Lain-lain

Other – Protected or Guaranteed (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2019)

other - protected or guaranteed sharia 1 yr return 20190131

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20181231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20181231

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s