PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 31 DISEMBER 2018)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 30 November 2018. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 31 Disember 2018)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Shariah)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20181130

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Equity Aggressive yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya PMB Shariah Premier yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 12 dana sahaja antaranya CIMB Islamic DALI Equity Growth, Public Islamic Sector Select, PB Islamic Equity, CIMB Islamic DALI Equity, Public Islamic Equity, Public Islamic Select Enterprises, AmIslamic Growth, CIMB Islamic DALI Equity Theme MYR dan Public Ittikal yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - malaysia mid small-cap sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20181130

Hanya 3 dana sahaja iaitu Public Islamic Opportunities, Affin Hwang Aiiman Growth dan Kenanga Syariah Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 5 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Small Cap dan Hong Leong Dana Makmur yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 10 dana sahaja antaranya PMB Shariah Growth, Public Islamic Select Treasures, Kenanga Islamic, PMB Shariah Aggressive dan Manulife Investment Al-Faid yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - malaysia income sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20181130

Hanya 2 dana sahaja iaitu Public Islamic Dividend dan Manulife Investment Al-Fauzan yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asean sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20181130

Equity – Asia Pacific (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asia pacific sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20181130

Dana Public Asia Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20181130

Hanya 3 dana sahaja iaitu Public Islamic Asia Dividend, CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth dan PB Islamic Asia Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 6 dana sahaja antaranya Pheim Asia Ex-Japan Islamic, CIMB Islamic Asia Pacific Equity dan PB Islamic Asia Strategic Sector yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - greater china sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20181130

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20181130

Equity – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - global sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20181130

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - sector focus sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20181130

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

equity - emerging markets sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20181130

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - balanced sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20181130

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Balanced Growth dan CIMB Islamic Balanced yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - conservative sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20181130

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

blended - flexible sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20181130

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana Dinamik yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya Manulife Investment-CM Shariah Flexi yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - malaysia sharia 1 yr return 20181231

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 8% iaitu Nomura i-Income.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20181130

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - global sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20181130

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

bonds - other sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20181130

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

money market - malaysia sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20181130

Hartanah

Property – Indirect Non-Asia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

property - indirect non-asia sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20181130

Lain-lain

Other – Protected or Guaranteed (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018)

other - protected or guaranteed sharia 1 yr return 20181231

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20181130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2018)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20181130

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s