PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 31 JULAI 2018)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 31 Julai 2018)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Shariah)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 1 yr return 20180731

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 10% iaitu PMB Shariah Premier.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20180630

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - mid small-cap sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20180630

Hanya 2 dana sahaja iaitu Kenanga Syariah Growth dan Affin Hwang Aiiman Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya Public Islamic Opportunities yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - malaysia income sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20180630

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - asean sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20180630

Equity – Asia Pacific (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - asia pacific sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - asia pacific sharia 5 yr anlsd 20180630

Dana Public Asia Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - asia pacific sharia 10 yr anlsd 20180630

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20180630

Hanya 2 dana sahaja iaitu Public Islamic Asia Leaders Equity dan CIMB Islamic Asia Pacific Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 4 dana sahaja antaranya PB Islamic Asia Equity dan PB Islamic Asia Strategic Sector yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 5 dana sahaja antaranya Public Islamic Asia Dividend yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20180630

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - greater china sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20180630

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan purata pulangan tahunan melebihi 15% untuk tempoh 5 tahun.

Dana Public China Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20180630

Equity – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - global sharia 1 yr return 20180731

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 9% iaitu BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR dan BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20180630

Hanya 1 dana sahaja iaitu Aberdeen Islamic World Equity A yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20180630

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - sector focus 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - sector focus 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - sector focus 10 yr anlsd 20180630

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

equity - emerging markets sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20180630

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

blended - balanced sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20180630

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

blended - conservative sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20180630

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

blended - flexible sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20180630

Hanya 1 dana sahaja iaitu Public Islamic Asia Tactical Allocation yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20180630

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana Dinamik yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

bonds - malaysia sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20180630

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

bonds - global sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20180630

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

bonds - other sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20180630

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

money market - malaysia sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20180630

Hartanah

Property – Indirect Non-Asia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

property - indirect non-asia sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

property - indirect non-asia sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

property - indirect non-asia sharia 10 yr anlsd 20180630

Lain-Lain

Other – Protected or Guaranteed (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Julai 2018)

other - protected or guaranteed sharia 1 yr return 20180731

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

other - protected or guaranteed sharia 5 yr anlsd 20180630

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Jun 2018)

other - protected or guaranteed sharia 10 yr anlsd 20180630

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s