PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 28 FEBRUARI 2018)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 28 Februari 2018)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Shariah)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 1 yr return 20180228

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 25% iaitu BSN Dana Dividen Al-Ifrah dan PMB Shariah Premier.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 15% antaranya Public Islamic Advantage Growth Equity.

Hanya 10 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 12% antaranya CIMB Islamic Equity Aggressive, Affin Hwang Aiiman Equity, CIMB Islamic Al-Azzam Equity Fund, BIMB i Growth, Public Islamic Alpha-40 Growth, CIMB Islamic DALI Equity dan Public Islamic Equity.

Hanya 17 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 10% antaranya Eastspring Investments Dana al-Ilham, Public Ittikal Sequel, KAF Dana Adib, PMB Shariah Dividend, Public Islamic Select Enterprises, AmIslamic Growth dan PMB Shariah Index.

Hanya 20 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 9% antaranya Public Islamic Enterprises Equity, Manulife Investment Syariah Index dan Public Islamic Growth & Income.

Hanya 21 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 8% antaranya Public Islamic Optimal Growth.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20180131

Hanya 1 dana sahaja iaitu BSN Dana Dividen Al-Ifrah yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 20% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 5 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Equity Aggressive, PMB Shariah Premier dan AmIslamic Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20180131

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity - malaysia mid small-cap sharia 1 yr return 20180228

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 20% iaitu PMB Shariah Growth dan PMB Shariah Small-Cap MYR.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 15% antaranya Public Islamic Emerging Opportunities dan Hong Leong Dana Makmur.

Hanya 9 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 12% antaranya PMB Shariah Aggressive, Public Islamic Opportunities, Manulife Investment Shariah Progress, Public Islamic Treasures Growth dan MIDF Amanah Islamic.

Hanya 11 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 10% antaranya Manulife Shariah – Dana Ekuiti dan Affin Hwang Aiiman Growth.

Hanya 12 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 9% antaranya Kenanga Syariah Growth.

Hanya 13 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 8% antaranya Libra Amanah Saham Wanita.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20180131

Hanya 1 dana sahaja iaitu PMB Shariah Aggressive yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 15% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya Manulife Investment Shariah Progress dan PMB Shariah Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 4 dana sahaja antaranya Public Islamic Opportunities yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 9 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Small Cap, Hong Leong Dana Makmur, Affin Hwang Aiiman Growth, MIDF Amanah Islamic dan Kenanga Syariah Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20180131

Hanya 3 dana sahaja iaitu Kenanga Syariah Growth, Public Islamic Opportunities dan Affin Hwang Aiiman Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity - malaysia income sharia 1 yr return 20180228

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 12% iaitu Public Islamic Savings dan KAF Islamic Dividend Income.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 8% antaranya Public Islamic Dividend.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20180131

Hanya 1 dana sahaja iaitu Manulife Investment Al-Fauzan yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity asean sharia 1 yr return 20180228

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity asean sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity asean sharia 10 yr anlsd 20180131

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 1 yr return 20180228

Hanya 9 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 15% iaitu Affin Hwang Aiiman Asia (Ex Japan) Growth MYR, CIMB Islamic Asia Pacific Equity, Maybank Bosera Greater China ASEAN Equity-I C, Public Islamic Optimal Equity, Maybank Bosera Greater China ASEAN Equity-I B, Maybank Bosera Greater China ASEAN Equity-I A, PB Islamic Asia Strategic Sector, Pheim Asia Ex-Japan Islamic dan CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth.

Hanya 13 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 12% antaranya Public Islamic Asia Leaders Equity, PB Islamic Asia Equity, Public Islamic Asia Dividend dan Manulife Investment Shariah AsiaPacific.

Hanya 14 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 9% antaranya AM-Namaa’ Asia-Pacific Equity Growth.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20180131

Hanya 4 dana sahaja iaitu CIMB Islamic Asia Pacific Equity, Public Islamic Asia Leaders Equity, PB Islamic Asia Equity dan PB Islamic Asia Strategic Sector yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 7 dana sahaja antaranya Public Islamic Asia Dividend, CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth dan Pheim Asia Ex-Japan Islamic yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20180131

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity - greater china sharia 1 yr return 20180228

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity memberikan pulangan 1 tahun melebihi 20%.

Dana Public China Ittikal memberikan pulangan 1 tahun melebihi 12%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20180131

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity dan Public China Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20180131

Equity – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity - global sharia 1 yr return 20180228

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 10% iaitu BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD dan BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20180131

Hanya 1 dana sahaja iaitu Aberdeen Islamic World Equity A yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya AmOasis Global Islamic Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20180131

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity - sector focus sharia 1 yr return 20180228

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20180131

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

equity - emerging markets sharia 1 yr return 20180228

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20180131

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

blended - balanced sharia 1 yr return 20180228

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 15% iaitu Dana Makmur Pheim.

Hanya 5 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 12% antaranya Public Islamic Growth Balanced, Public Ehsan Mixed Asset Growth, AmIslamic Balanced dan KAF Dana Alif.

Hanya 6 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 10% antaranya TA Asia Pacific Islamic Balanced.

Hanya 9 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 9% antaranya CIMB Islamic Balanced, Affin Hwang Aiiman Balanced dan Hong Leong Dana Maa’rof.

Hanya 11 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 8% antaranya BIMB Dana Al-Munsif dan BIMB Dana Al-Falah.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20180131

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya Libra SyariahExtra Fund yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20180131

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

blended - conservative sharia 1 yr return 20180228

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 10% iaitu Public Ehsan Mixed Asset Conservative.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20180131

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

blended - flexible sharia 1 yr return 20180228

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 20% iaitu InterPac Dana Safi.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 15% antaranya Eastspring Investments Dana Dinamik, BIMB i Flexi dan Manulife Investment-HW Shariah Flexi.

Hanya 6 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 12% antaranya Public Islamic Asia Tactical Allocation dan Manulife Investment-CM Shariah Flexi.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan pulangan 1 tahun melebihi 10% antaranya TA Dana Optimix.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20180131

Hanya 2 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana Dinamik dan Manulife Investment-HW Shariah Flexi yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya Public Islamic Asia Tactical Allocation yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 4 dana sahaja antaranya Manulife Investment-CM Shariah Flexi yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20180131

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana Dinamik yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Other (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

blended other sharia 1 yr return 20180228

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

blended other sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

blended other sharia 10 yr anlsd 20180131

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

bonds - malaysia sharia 1 yr return 20180228

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20180131

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

bonds - global sharia 1 yr return 20180228

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20180131

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

bonds - other sharia 1 yr return 20180228

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20180131

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 28 Februari 2018)

money market - malaysia sharia 1 yr return 20180228

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20180131

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Januari 2018)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20180131

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s