PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 30 JANUARI 2018)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Saya juga telah berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 29 Disember 2017. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 30 Januari 2018)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Shariah)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - malaysia large-cap sharia 1 yr return 20180130

Hanya 5 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 20%.

Hanya 21 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 10%.

Hanya 29 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20171231

Hanya 1 dana sahaja iaitu BSN Dana Dividen Al-Ifrah yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 20% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 2 dana sahaja iaitu BSN Dana Dividen Al-Ifrah dan Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - malaysia large-cap sharia 10 yr anlsd 20171231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - malaysia mid small-cap sharia 1 yr return 20180130

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 20% iaitu PMB Shariah Growth, PMB Shariah Small-Cap MYR, PMB Shariah Aggressive dan Public Islamic Emerging Opportunities.

Hanya 16 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 10%.

Hanya 20 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - malaysia mid small-cap sharia 5 yr anlsd 20171231

Hanya 1 dana sahaja iaitu PMB Shariah Aggressive yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 15% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 4 dana sahaja iaitu PMB Shariah Aggressive, Manulife Investment Shariah Progress, PMB Shariah Growth dan Public Islamic Opportunities yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - malaysia mid small-cap sharia 10 yr anlsd 20171231

Hanya 3 dana sahaja iaitu Kenanga Syariah Growth, Public Islamic Opportunities dan Affin Hwang Aiiman Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - malaysia income sharia 1 yr return 20180130

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 10% iaitu KAF Islamic Dividend Income, Public Islamic Savings, Manulife Investment Al-Fauzan dan Public Islamic Dividend.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - malaysia income sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - malaysia income sharia 10 yr anlsd 20171231

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - asean sharia 1 yr return 20180130

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - asean sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - asean sharia 10 yr anlsd 20171231

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - asia pacific ex-japan sharia 1 yr return 20180130

Hanya 10 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 20%.

Hanya 16 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 10%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20171231

Hanya 3 dana sahaja iaitu CIMB Islamic Asia Pacific Equity, Public Islamic Asia Leaders Equity dan PB Islamic Asia Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20171231

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - greater china sharia 1 yr return 20180130

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 30% iaitu Eastspring Investments Dinasti Equity.

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity dan Public China Ittikal memberikan pulangan tahunan melebihi 20%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - greater china sharia 5 yr anlsd 20171231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dinasti Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 15% untuk tempoh 5 tahun.

Dana Eastspring Investments Dinasti Equity dan Public China Ittikal memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - greater china sharia 10 yr anlsd 20171231

Equity – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - global sharia 1 yr return 20180130

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 10% iaitu BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD dan BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 8% iaitu BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD, BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR dan RHB Islamic Global Developed Markets MYR.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - global sharia 5 yr anlsd 20171231

Hanya 1 dana sahaja iaitu AmOasis Global Islamic Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - global sharia 10 yr anlsd 20171231

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - sector focus sharia 1 yr return 20180130

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - sector focus sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - sector focus sharia 10 yr anlsd 20171231

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

equity - emerging markets sharia 1 yr return 20180130

Dana TA BRIC and Emerging Markets Fund memberikan pulangan tahunan melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - emerging markets sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

equity - emerging markets sharia 10 yr anlsd 20171231

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

blended - balanced sharia 1 yr return 20180130

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 20% iaitu Dana Makmur Pheim.

Hanya 13 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 10%.

Hanya 14 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

blended - balanced sharia 5 yr anlsd 20171231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

blended - balanced sharia 10 yr anlsd 20171231

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

blended - conservative sharia 1 yr return 20180130

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 10% iaitu Public Ehsan Mixed Asset Conservative.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 8% iaitu Public Ehsan Mixed Asset Conservative dan Affin Hwang Aiiman Select Income.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

blended - conservative sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

blended - conservative sharia 10 yr anlsd 20171231

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

blended - flexible sharia 1 yr return 20180130

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 20% iaitu InterPac Dana Safi, BIMB i Flexi dan Manulife Investment-HW Shariah Flexi.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan pulangan tahunan melebihi 10%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

blended - flexible sharia 5 yr anlsd 20171231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Manulife Investment-HW Shariah Flexi yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 4 dana sahaja iaitu Manulife Investment-HW Shariah Flexi, Public Islamic Asia Tactical Allocation, Eastspring Investments Dana Dinamik dan InterPac Dana Safi yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

blended - flexible sharia 10 yr anlsd 20171231

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana Dinamik yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Other (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

blended - other sharia 1 yr return 20180130

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

blended - other sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

blended - other sharia 10 yr anlsd 20171231

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

bonds - malaysia sharia 1 yr return 20180130

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

bonds - malaysia sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

bonds - malaysia sharia 10 yr anlsd 20171231

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

bonds - global sharia 1 yr return 20180130

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

bonds - global sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

bonds - global sharia 10 yr anlsd 20171231

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

bonds - other sharia 1 yr return 20180130

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

bonds - other sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

bonds - other sharia 10 yr anlsd 20171231

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan 1 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 Januari 2018)

money market - malaysia sharia 1 yr return 20180130

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

money market - malaysia sharia 5 yr anlsd 20171231

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2017)

money market - malaysia sharia 10 yr anlsd 20171231

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

Advertisements

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s