PRESTASI DANA UNIT AMANAH PATUH SYARIAH (BERDASARKAN PADA TARIKH 29 DISEMBER 2017)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu unit amanah? Saya juga telah berkongsi artikel dari laman sesawang FIMM mengenai “Tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda?” dan “Mengumpulkan kekayaan dengan Unit Amanah dan PRS“. Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang prestasi dana Unit Amanah patuh syariah berdasarkan pada tarikh 29 Disember 2017.

aizuddinazmi.wordpress.com

Prestasi Dana Unit Amanah Patuh Syariah (Berdasarkan Pada Tarikh 29 Disember 2017)

Ekuiti

Equity – Malaysia Large-cap (Sharia)

Pulangan YTD

equity malaysia large-cap sharia ytd return 20171229

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 30% iaitu dana BIMB i Growth.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 25%.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 20%.

Hanya 8 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 15%.

Hanya 11 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 12%.

Hanya 18 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 10%.

Hanya 21 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 9%.

Hanya 24 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity malaysia large-cap sharia 5 yr anlsd 20171130

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 2 dana sahaja antaranya CIMB Islamic Equity Aggressive yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity malaysia large cap sharia 10 yr anlsd 20171130

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana al-Ilham yang meberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Mid/Small-cap (Sharia)

Pulangan YTD

equity malaysia mid small-cap ytd return 20171229

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 30% iaitu dana PMB Shariah Small-Cap dan PMB Shariah Growth.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 25%.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 20%.

Hanya 14 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 15%.

Hanya 17 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 12%.

Hanya 19 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 10%.

Hanya 21 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 9%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity malaysia mid small-cap 5 yr anlsd 20171130

Hanya 1 dana sahaja iaitu PMB Shariah Aggressive yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 15% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 12% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 5 dana sahaja yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity malaysia mid small-cap 10 yr anlsd 20171130

Hanya 2 dana sahaja iaitu Kenanga Syariah Growth dan Public Islamic Opportunities yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 10 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya Affin Hwang Aiiman Growth yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Equity – Malaysia Income (Sharia)

Pulangan YTD

equity malaysia income sharia ytd return 20171229

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 12% iaitu dana KAF Islamic Dividend Income dan Public Islamic Savings.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 10%.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 9%.

Hanya 5 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity malaysia income sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity malaysia income sharia 10 yr anlsd 20171130

Equity – ASEAN (Sharia)

Pulangan YTD

equity asean sharia ytd return 20171229

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity asean sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity asean sharia 10 yr anlsd 20171130

Equity – Asia Pacific ex-Japan (Sharia)

Pulangan YTD

equity asia pacific ex-japan sharia ytd return 20171229

Hanya 11 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 20%.

Hanya 14 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 15%.

Hanya 15 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 12%.

Hanya 16 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 10%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity asia pacific ex-japan sharia 5 yr anlsd 20171130

Hanya 6 dana sahaja yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity asia pacific ex-japan sharia 10 yr anlsd 20171130

Equity – Greater China (Sharia)

Pulangan YTD

equity greater china sharia ytd return 20171229

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 40% iaitu dana CIMB Islamic Greater China Equity.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 30% antaranya dana Eastspring Investments Dinasti Equity.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 20% antaranya dana Public China Ittikal.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity greater china sharia 5 yr anlsd 20171130

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dinasti Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 15% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 3 dana sahaja antaranya Public China Ittikal dan CIMB Islamic Greater China Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity greater china 10 yr anlsd 20171130

Equity – Global (Sharia)

Pulangan YTD

equity global sharia ytd return 20171229

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 10% iaitu dana BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD dan BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity global sharia 5 yr anlsd 20171130

Hanya 1 dana sahaja iaitu AmOasis Global Islamic Equity yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity global sharia 10 yr anlsd 20171130

Equity – Sector Focus (Sharia)

Pulangan YTD

equity sector focus sharia ytd return 20171229

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity sector focus sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity sector focus sharia 10 yr anlsd 20171130

Equity – Emerging Markets (Sharia)

Pulangan YTD

equity emerging markets sharia ytd return 20171229

Dana TA Bric and Emerging Markets Fund memberikan pulangan YTD melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity emerging markets sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

equity emerging markets sharia 10 yr anlsd 20171130

Aset Campuran/Seimbang

Blended – Balanced (Sharia)

Pulangan YTD

blended balanced sharia ytd return 20171229

Hanya 5 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 15%.

Hanya 12 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 12%.

Hanya 14 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 10%.

Hanya 15 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 9%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

blended balanced sharia 5 yr anlsd 20171130

Hanya 1 dana sahaja iaitu Dana Makmur Pheim yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

blended balanced sharia 10 yr anlsd 20171130

Blended – Conservative (Sharia)

Pulangan YTD

blended conservative sharia ytd return 20171229

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 10% iaitu dana Public Ehsan Mixed Asset Conservative.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 8%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

blended conservative sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

blended conservative sharia 10 yr anlsd 20171130

Blended – Flexible (Sharia)

Pulangan YTD

blended flexible sharia ytd return 20171229

Hanya 1 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 40% iaitu dana InterPac Dana Safi.

Hanya 2 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 30%.

Hanya 3 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 25%.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 20%.

Hanya 6 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 15%.

Hanya 7 dana sahaja yang memberikan pulangan YTD melebihi 12%.

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

blended flexible sharia 5 yr anlsd 20171130

Hanya 2 dana sahaja iaitu Public Islamic Asia Tactical Allocation dan Manulife Investment-HW Shariah Flexi yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 10% untuk tempoh 5 tahun.

Hanya 4 dana sahaja yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 9% untuk tempoh 5 tahun.

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

blended flexible sharia 10 yr anlsd 20171130

Hanya 1 dana sahaja iaitu Eastspring Investments Dana Dinamik yang memberikan purata pulangan tahunan melebihi 8% untuk tempoh 10 tahun.

Blended – Other (Sharia)

Pulangan YTD

blended other sharia ytd return 20171229

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

blended other sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

blended other sharia 10 yr anlsd 20171130

Bon/Sukuk

Bonds – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD

bonds malaysia sharia ytd return 20171229

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

bonds malaysia sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

bonds malaysia sharia 10 yr anlsd 20171130

Bonds – Global (Sharia)

Pulangan YTD

bonds global sharia ytd return 20171229

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

bonds global sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

bonds global sharia 10 yr anlsd 20171130

Bonds – Other (Sharia)

Pulangan YTD

bonds other sharia ytd return 20171229

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

bonds other sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

bonds other sharia 10 yr anlsd 20171130

Pasaran Wang

Money Market – Malaysia (Sharia)

Pulangan YTD

money market malaysia sharia ytd return 20171229

Purata Pulangan Tahunan 5 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

money market malaysia sharia 5 yr anlsd 20171130

Purata Pulangan Tahunan 10 Tahun (Berdasarkan pada tarikh 30 November 2017)

money market malaysia sharia 10 yr anlsd 20171130

Sumber: my.morningstar.com

P/S: Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan. Adakah simpanan anda mencukupi? Dimanakah tempat anda buat simpanan? Jom gandakan simpanan di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah

Single License Investment

Emel: deenazmee@gmail.com

H/P: 019-548 1304

Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang

Sekian, Wassalam

About aizuddinazmi

Aizuddin Azmi Perunding Unit Amanah Single License Investment Emel: deenazmee@gmail.com H/P: 019-548 1304 Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
This entry was posted in Informasi, Kewangan, Unit Amanah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s